Robbanásvédelmi szakértői tevékenység

Új fejlesztésű berendezések, gépek, a megszokottól eltérő kialakítású létesítmények tervezése, kivitelezése során felmerülhetnek a robbanásvédelmet érintő kérdések. Ezek megoldását támogatjuk a robbanásvédelmi részek kidolgozásával.

Szakvélemények

Általános esetben, robbanásvédelmi szakvéleményben adunk választ a megbízóink által feltett robbanásvédelmi szempontú kérdésekre.

Zónabesorolás

A robbanásveszélyes technológiák környezetében meghatározott szigorúbb követelményrendszer meghatározása.

Robbanásvédelmi tervfejezet

A Robbanás elleni védelem c. tűzvédelmi műszaki irányelv előírásai szerint

Kockázatértékelés

Gyártmányok robbanásveszélyes környezetben való alkalmazhatóságának vizsgálata.

Robbanásmegelőzési terv

A 4/2001. (II. 23.) GM rendelet alapján az üzemeltetőnek ún. robbanásmegelőzési tervet kell készítenie, mely a bányaüzemek robbanásveszélyes övezeteiben lévő munkahelyek vonatkozásában határoz meg konkrét előírásokat.

Robbanásvédelmi dokumentáció

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM rendelet (99/92/EK = ATEX 153, korábban ATEX 137) irányelv alapján az üzemeltetőnek ún. robbanásvédelmi dokumentációt kell készítenie, mely a robbanásveszélyes övezetekben lévő munkahelyek vonatkozásában határoz meg konkrét előírásokat.

Adott célra való alkalmasság értékelése (FFPA)

Az adott célra való alkalmasság értékelésének elvégzését, mint akkreditált státuszú, EU-ban robbanásbiztos berendezések értékelésére bejelentett tanúsító szervezet végezzük

Megfelelőség értékelés

A gyártóknak kockázatelemzést kell végezni, és gondoskodni kell arról, hogy termékek megfeleljenek az uniós szabályoknak, mielőtt azokat forgalomba hozza az EU piacán.

Gyújtóforrás-elemzés

Az MSZ EN 1127-1 szabvány érvényes szabványkiadása szerinti gyújtóforrások feltárása és kockázatuk elemzése.

Ellenörző dosszié (VD)

Az ellenőrző dosszié (verification dossier) a villamos gyártmányok és berendezések megfelelőségét igazoló dokumentum