EX-ON Mérnökiroda Kft.

Társaságunkat a Magyarországon 2004 évben lezajlott EU csatlakozás makrogazdasági környezete hívta életre. A robbanás elleni védelem szaktudása iránt soha nem látott kereslet jelent meg a piacon következményeként annak, hogy az elmúlt évtizedekben lezajló geopolitikai változások meghozták végül a műszaki élet szakmai szabályokra vonatkozó változásait is. Ezek a változások a magyarországi 1987-1990 években végbement rendszerváltozás, majd a 2004 évi EU csatlakozás óta nagyon intenzív mértékű jogszabályi, műszaki szabályozásbéli pezsgést jelent. Ebben a változásokkal teli időszakban kristályosodott ki társaságunk komplex robbanásvédelemre szakosodott mérnökszolgálati fókusza.

Társaságunk 2006-os alapításakor olyan szakemberekkel kezdtük meg műszaki szolgáltató tevékenységünket, akik széleskörű korábbi tevékenységük során mélyebb ismereteket szereztek a robbanásvédelem területén. Az elmúlt évek során a társaság fókusza nem változott, bár a tevékenységi terület folyamatosan bővült, ma is az ipari robbanásvédelemre koncentrálunk. Törekvésünk helyességét erőteljesen visszaigazolja partnereink folyamatosan növekvő igénye munkánk iránt. Alapvető célunk a továbbiakban is az alaptevékenység fejlesztése mind szakmai színvonalában, de éppúgy kapacitásaink erősítésében.

Az elmúlt néhány évben a fenti célra koncentrálva erőteljesen fejlesztettük a társaság anyagi erőforrásait. Ma már korszerű, tágas, jól megközelíthető telephelyen tudjuk fogadni ügyfeleinket. Az új telephely alkalmas a tevékenységhez kötődő speciális berendezések, létesítmények (pl. laboratórium) befogadására is. A telephely lehetővé teszi a legfontosabb erőforrás, a műszaki szakemberek létszámának erőteljes növelését.

Értékek és küldetés

Legfontosabb értékünk a partnereink bizalma, amelyet az elvégzett munkák során szereztünk meg. Cégünk vezetése tisztában van azzal, hogy ennek megőrzéséhez, növeléséhez fejlesztenünk kell mérnöki szolgáltatásaink hozzáadott értékét. Küldetésünknek érezzük, hogy folyamatos, megbízható partnerei lehessünk a robbanásvédelmi mérnöki szolgáltatások területén megrendelőinknek az ipar bármely területén.

Csapat

Csapatunk átlagéletkora viszonylag alacsonynak számít. Ennek ellenére ma már nem egy munkatársunk elismert szaktekintély a robbanásvédelmi szolgáltatások valamely részterületén. Készen állunk további kihívásoknak megfelelni.

Zsarnovszki Attilaügyvezető, a társaság alapítója