Szabványossági ellenőrzés robbanásveszélyes környezetben

A robbanásvédelemre vonatkozó szabványok komplex követelményrendszert írnak elő. Az ipari létesítmények, gépek tervezésénél, kialakításánál minden esetben figyelembe kell venni ezeket a robbanásvédelmi követelményeket. Számos esetben még a potenciális robbanásveszélyes helyzet felismerése sem magától értetődő feladat. A robbanásveszélyes környezet jellegének, kiterjedésének pontos azonosítása kulcsfontosságú a szabványnak megfelelő létesítmények, berendezések kialakításhoz.

Felülvizsgálati program (Ex)

Felülvizsgálati program kidolgozása az MSZ EN 60079-17:2014 számú szabványban megfogalmazottak alapján, robbanásbiztossági állapotváltozások monitorozására

Kábelszigetelés

Villamos energia átvitelére használt erősáramú kábel megfelelőségéről az MSZ 13207:2020 szabvány szerinti felülvizsgálattal kell meggyőződni.

Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata

Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján az MSZ 10900:2009 szabvány és az MSZ HD 60364-6:2017 szerint

Érintésvédelem

Érintésvédelmi Szabványossági Felülvizsgálat, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet értelmében

Villámvédelem

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által meghatározott Norma szerinti, és Nem norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálata.

Első felülvizsgálat

Villamos berendezések első felülvizsgálata a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet és a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint az MSZ HD 60364-6:2017 alapján

Robbanás elleni védelem

Robbanásbiztos kivitelű villamos berendezések felülvizsgálata az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI 12.4, TvMI 13.2) és az MSZ EN 60079-17:2014 alapján

Villamos biztonsági felülvizsgálat

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alapján a korábbi Érintésvédelmi szabványossági- és Erősáramú berendezések felülvizsgálatok összevonásaként

Elektrosztatika (ESD)

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségben az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet biztosítani kell. A védelem megfelelőségét felülvizsgálattal kell igazolni. A tevékenységet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) és a kapcsolódó TvMI szabályozza.