Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány

Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést – az 1996. évi XXXI. törvény 13. §-a értelmében – forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány birtokában lehet. Az EX-ON Engineering Ltd. – mint a Belügyminisztérium által kijelölt tanúsító szervezet – jogosult ezen tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványokhoz szükséges vizsgálatok elvégzésére, és a tanúsítványok kiadására. 

Az ipari folyamatok területén, számos helyen találkozhatunk tűz- vagy robbanásveszélyes berendezésekkel, azaz olyan technológiákkal, amelyben fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), vagy tűz- és robbanásveszélyes („B”) tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik. A vizsgálatok, tanúsítások kiterjednek minden olyan technológiára, ahol a veszélyt éghető gázok/gőzök/ködök, vagy porok levegővel alkotott keveréke (esetleg mindkettő egyszerre) képezhet robbanásveszélyes elegyet.

A tanúsítványok kiadását megelőző vizsgálatok során megállapításra kerül, hogy a vizsgált berendezés a rendeltetésszerű használata mellett biztonságosan üzemeltethető-e, okoz-e tűz- vagy robbanásveszélyt, továbbá, hogy az adott környezetben történő üzemeltetése esetén milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a berendezés biztonságosan üzemeltethető legyen. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a berendezés biztonságosan üzemeltethető, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány kiadásra kerül. A vizsgálat, tanúsítás történhet egy konkrét berendezésre, annak egy részegységére vagy egy teljes üzemi technológiára is.