Knowledgebase

Tűzvédelmi szakértő bevonása tervezési folyamatokba

A jelen írás összeállításakor számba véve a nemrégiben átalakult jogszabályi hátteret, valamint a korábbi és jelenlegi műszaki tervezési gyakorlatot, igyekeztem érdemi és hasznosítható információt átadni azoknak, akik ezt a szakterületet mint beruházó, üzemeltető, tervező tevékenységük során „keresztezik”, azonban mélyebb ismeretek elsajátításhoz szükséges több órás napos kutatómunkát nem kívánják a témának szentelni. A tűzvédelmi szakértő építmények műszaki...

Read More

Robbanásveszélyes terek zónabesorolása (gázok/gőzök/ ködök) II .

Mi az összefüggés a gázok, gőzök és ködök között? Mitől robbanásveszélyesek? Mi az összefüggés a robbanásveszélyes anyagok jellemzői és a tűzveszélyességi osztályok között? Hogyan lesz a robbanásveszélyes zónákból tűzveszélyességi osztályba sorolás? Igyekszünk teljes körűen bemutatni a kérdéskört. Célunk, hogy konkrét válaszokat adva segítséget nyújtsunk – robbanásveszélyes technológiai folyamatok tervezése, vizsgálata, elemzése során oly fontos és elengedhetetlen – zónabesorolás elkészítéséhez.

Read More

Robbanásveszélyes terek zónabesorolása I.

Mi az összefüggés a gázok, gőzök és ködök között? Mitől robbanásveszélyesek? Mi az összefüggés a robbanásveszélyes anyagok jellemzői és a tűzveszélyességi osztályok között? Hogyan lesz a robbanásveszélyes zónákból tűzveszélyességi osztályba sorolás? Igyekszünk teljeskörűen bemutatni a kérdéskört. Célunk, hogy konkrét válaszokat adva segítséget nyújtsunk a – robbanásveszélyes technológiai folyamatok tervezése, vizsgálata, elemzése során oly fontos és...

Read More

OKF tájékoztatás elektrosztatika tárgykörben

Tájékoztatás a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet XV. FEJEZET AZ ELEKTROSZTATIKUS FELTÖLTŐDÉS ELLENI VÉDELEM 230§-233§ értelmezésének tárgykörében Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem kérdésköre, az érintett „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetű létesítményeket (robbanásveszélyes technológiákat) üzemeltetők részére egy új feladatot ad a tűz- és robbanás elleni védekezés területén. Cégünk még a 9/2008. (II. 22.) ÖTM...

Read More
Page 2 of 4123 »